Quyết định về việc chuẩn y kết quả UVBTV, Phó Bí thư Đảng ủy, UVBKT, Chủ nhiệm BKT Đảng ủy trường Đại học Hoa Lư, nhiệm kỳ 2015 -2020