LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25/2 - 3/3/2019

Thứ

Nội dung công việc

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

- 7h: Coi thi cho khoa GDTC-TL: đ/c Mỳ, đ/c Bằng

- 9h: Họp khoa

GDTC-TL

VP khoa

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

- 7h: Coi thi cho khoa THMN: đ/c Trần Phương, đ/c Lưu Ngọc

Khoa TH-MN

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật