LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26/8 - 31/8/2019

Thứ

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

26/8

- Lên lớp theo TKB

- 14h: Họp khoa

14h

VP khoa

Thứ 3

27/8

- Lên lớp theo TKB

Thứ 4

28/8

- Lên lớp theo TKB

Thứ 5

29/8

- Lên lớp theo TKB

Thứ 6

30/8

- Lên lớp theo TKB

Thứ 7

31/8

- Lên lớp theo TKB

Chủ nhật

1/9

Nghỉ