LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19/8 - 25/8/2019

Thứ

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

19/8

- Họp khoa

14h

VP khoa

Thứ 3

20/8

- Hội nghị CBCC cấp khoa

14h

VP khoa

Thứ 4

21/8

Thứ 5

22/8

- Tuần sinh hoạt chính trị và chuyên môn năm học 2019-2020. (cả ngày)

- 7h30

- 13h30

H1 và VP khoa

Thứ 6

23/8

- Tập huấn chương trình GDPT

- 8h00

- 14h00

Nhà VH Tam Điệp

Thứ 7

24/8

- Hội nghị CBCC cấp trường (cả ngày)

- 7h30

- 14h00

H1

Chủ nhật

25/8