KẾ HOẠCH DỰ GIỜ THÁNG 1 NĂM 2019

Thứ/

Ngày dạy

Người thực hiện

Lớp/Địa điểm

Chủ nhật

04/1/2019

Tiết 2 (S): ThS.Phạm Văn Cường.

HP: Sinh lý thực vật chống chịu

D8S- P8G1

Thứ 4

09/1/2019

Tiết 2 (S): ThS.Bùi Thị Phương

HP: Công nghệ Enzym

D8S-P8G1

Thứ 6

18/1/2019

Tiết 3 (S): TS. Lê Thị Tâm

HP: Giáo dục môi trường cho trẻ Mầm non

D8MN- P9G1

Thứ 5

24/1/2019

Tiết 3 (S): TS. Lê Thị Tâm

HP: Ứng dụng CNTT trong dạy học

D8S-P8G1