Lịch công tác tuần từ 17-23/12/2018

ThứNội dungĐịa điểmGhi chú

Thứ 2

7h30: Chấm phúc khảo Môn PPDHTNXH (đ/c Tâm, Liên, Ngân)

14h: Họp khoa, phân công chuyên môn

15h: Rà soát đề thi đáp án (đ/c Bằng, đ/c Ninh)

VP Khoa
Thứ 3Chiều: Tất cả GV có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ (báo cáo tự đgiá, bộ đề, đáp án) nộp cho thư ký. Thư ký có trách nhiệm tập hợp hồ sơ của gv + biên bản của tổ đgiá (in 2 biên bản) Nộp lại cho đc Mỳ
Thứ 4Sáng- 7h30: Tập huấn quy trình, phương pháp xây dựng chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phầnHội trường H1
Thứ 5
Thứ 6

Cả ngày:

7h30: Hoàn chỉnh mục tiêu chuẩn đầu ra chương trình đào tạo SP Sinh (ĐH)

13h30: Hoàn chỉnh mục tiêu chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Khoa học cây trồng (ĐH)

P2- G1
Thứ 7

Cả ngày:

Thực hiện xây dựng hoàn thiện chương trình , đề cương chi tiết ngành GDTH (ĐH). _Sáng (7h30), Chiều (13h30).

TP: Các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình ngành GDTH

P 301-Nhà A
Chủ nhậtSáng:

7h30: Thực hiện xây dựng hoàn thiện chương trình , đề cương chi tiết ngành GDTH (ĐH)

TP: Các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình ngành GDTH

P 301- Nhà A