LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23/9 - 29/9/2019

Thứ

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

23/9

- Lên lớp theo TKB

Thứ 3

24/9

- Lên lớp theo TKB

- 14h: Họp khoa

14h

VP khoa

Thứ 4

25/9

- Lên lớp theo TKB

- Tập huấn bồi dưỡng nghiên cứu khoa học sư phạm

-7h

Thứ 5

26/9

- Lên lớp theo TKB

Thứ 6

27/9

- Lên lớp theo TKB

- Dự giờ tiết 1- đ/c Loan

- Họp khoa

- 7h

- 8h

- VP khoa

Thứ 7

28/9

- Lên lớp theo TKB

Chủ nhật

29/9

Nghỉ