LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2/9 - 8/9/2019

Thứ

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

2/9

Nghỉ Quốc Khánh

Thứ 3

3/9

- Lên lớp theo TKB

- 14h: Họp khoa

14h

VP khoa

Thứ 4

4/9

- Lên lớp theo TKB

Thứ 5

5/9

- Lên lớp theo TKB

Thứ 6

6/9

- Lên lớp theo TKB

Thứ 7

7/9

- Lên lớp theo TKB

Chủ nhật

8/9

Nghỉ