Lịch công tác tuần 10-16/12/2018

ThứNội dungLãnh đạo trựcGhi chú
Thứ 214h: Họp rà soát đề thi đáp án
Thứ 314h Họp đánh giá CBCC
Thứ 414h: Họp rà soát đề thi đáp án.
Thứ 5
Thứ 6

8h-17h: Hội thảo- Tập huấn Giáo dục và bảo vệ môi trường trong chương trình đào tạo giáo viên Mầm non (đ/c Hòe, Tr. Phương, Tâm, Uyên) tại 301-A

14h: Học tập trực tuyến qua truyền hình (toàn thể giảng viên) tại Nhà H1

Thứ 7
Chủ nhật