GIỚI THIỆU

Về đội ngũ: Hiện nay, Khoa Nông Lâm có 11 giảng viên gồm 03 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh và 07 thạc sĩ. Với đội ngũ giảng viên được đào tạo chính quy, bài bản; tích cực năng động, nhiệt tình trong công tác; có ý thức học hỏi, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ khoa Nông Lâm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về đào tạo: Cho đến nay, sau 9 năm xây dựng và phát triển, Khoa Nông Lâm đã đào tạo được 6 khóa sinh viên chính quy với tổng sổ 276 cử nhânvà 1 khóa sinh viên liên thông đại học hệ vừa học vừa làm với 20 học viên. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể có những cơ hội việc làm và học tiếp như sau: Dạy môn Sinh học hoặc môn Công nghệ - phần kỹ thuật nông nghiệp ở trường trung học phổ thông, trung học cơ sở. Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp tục học sau đại học để có thể giảng dạy môn Sinh học ở các trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng và đại học, có thể làm việc tại các viện nghiên cứu, các sở, ban ngành, các cơ sở kinh doanh... có liên quan đến lĩnh vực Sinh học.

Để đảm bảo được chuẩn đầu ra như trên, khoa Nông Lâm luôn chú trọng đến việc xây dựng chương trình đào tạo, đặc biệt là chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ đảm bảo mối liên thông giữa các ngành nghề đào tạo trong nhà trường; chú trọng đến chất lượng thực hiện chương trình đào tạo. Trên cơ sở đó, có sự điều chỉnh chương trình đào tạo cho kịp thời và phù hợp. Mặc dù, ở thời điểm hiện tại, công tác tuyển sinh của khoa Nông lâm nói riêng, của trường Đại học Hoa Lư nói chung gặp phải những khó khăn nhất định, nằm trong những khó khăn chung của hầu hết các trường đại học địa phương, nhưng khoa Nông Lâm đang từng bước khắc phục khó khăn, tìm hướng đi mới trong công tác đào tạo của đơn vị.

Về nghiên cứu khoa học: Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, thì nghiên cứu khoa học cũng là nhiệm vụ quan trọng của giảng viên đại học. Nhận thức được điều này, toàn thể giảng viên trong đơn vị luôn tích cực, chủ động trong công tác nghiên cứu khoa học với mục tiêu chủ yếu là nghiên cứu để nâng cao chất lượng dạy học, phát triển chuyên môn, gắn lý thuyết với thực tiễn sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, hàng năm cán bộ giảng viên trong khoa thực hiện khoảng 3- 4 đề tài cấp cơ sở. Nhiều bài viết của giảng viên được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế như:Sử dụng Biological Animation trong dạy học các quá trình Sinh học ở trung học phổ thông(Tạp chí Giáo dục số 248, 2010) của TS Lê Thị Tâm; “Supplementing effective scientific publication conditions for four Camellia species (Theaceae) of Vietnam” (International Camellia Journal 48, pp. 118-121, 2016) của TS Lê Nguyệt Hải Ninh và cộng sự; “Cấu trúc độ tuổi của một số quần thể hoa Tulip biflora Pall. (Liliaceae) ở Kalmyk” (Khoa học Châu Âu thế kỷ 21-Tạp chí khoa học quốc tế, Przemyśl, Cộng hòa Ba Lan, 2014, Trang 8-10), của TS Lưu Thanh Ngọc; “Nghiên cứu tác dụng của 1,3 β – D- gluacan kích thước nano lên hoạt động của đại thực bào chuột thí nghiệm” (Tạp chí Y học thực hành số 3, 2016) của NCS Nguyễn Thị Loan.

Về công tác đoàn thể: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Trường Đại học Hoa Lư và lãnh đạo khoa Nông lâm, Công đoàn bộ phận khoa Nông Lâm nhiều năm liền đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Công đoàn đã tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên, thân nhân của các công đoàn viên trong đơn vị, hàng năm tổ chức gặp mặt toàn thể gia đình các công đoàn viên nhân ngày lễ 20/11, tổ chức tốt việc tham quan, học tập hè cho công đoàn viên. Liênchi đoàn khoa tham gia có hiệu quả các hoạt động phong trào do Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà trường phát động, Liên chi đoàn đạt được giấy khen của tỉnh đoàn trong hoạt động đoàn.