Giới thiệu

Cùng với sự ra đời và phát triển của trường Đại học Hoa Lư, Khoa Nông Lâm đư­ợc thành lập theo quyết định số 47/QĐ – UBND ngày 15/01/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, với nhiệm vụ chính là đào tạo cử nhân ngành sư phạm Sinh học và kỹ sư ngành Khoa học cây trồng. 9 năm đối với sự phát triển của một khoa đào tạo đại học chưa phải là dài, nhưng những kết quả mà toàn thể giảng viên và sinh viên khoa Nông lâm đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được cũng rất đáng tự hào.

Về đội ngũ: Hiện nay, Khoa Nông Lâm có 13 giảng viên gồm 03 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh và 09 thạc sĩ. Với đội ngũ giảng viên được đào tạo chính quy, bài bản; tích cực năng động, nhiệt tình trong công tác; có ý thức học hỏi, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ khoa Nông Lâm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Giới thiệu

Về đào tạo: Cho đến nay, sau 9 năm xây dựng và phát triển, Khoa Nông Lâm đã đào tạo được 6 khóa sinh viên chính quy với tổng số 276 cử nhân và 1 khóa sinh viên liên thông đại học hệ vừa học vừa làm với 20 học viên. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể dạy môn Sinh học hoặc môn Công nghệ - phần kỹ thuật nông nghiệp ở trường trung học phổ thông, trung học cơ sở. Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp tục học sau đại học để có thể giảng dạy môn Sinh học ở các trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng và đại học, có thể làm việc tại các viện nghiên cứu, các sở, ban ngành, các cơ sở kinh doanh,... có liên quan đến lĩnh vực Sinh học.

Để đảm bảo được chuẩn đầu ra như trên, khoa Nông Lâm luôn chú trọng đến việc xây dựng chương trình đào tạo, đặc biệt là chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ đảm bảo mối liên thông giữa các ngành nghề đào tạo trong nhà trường; chú trọng đến chất lượng thực hiện chương trình đào tạo. Trên cơ sở đó, có sự điều chỉnh chương trình đào tạo cho kịp thời và phù hợp.

Về nghiên cứu khoa học: Giảng viên trong đơn vị luôn tích cực, chủ động trong công tác nghiên cứu khoa học với mục tiêu chủ yếu là nghiên cứu để nâng cao chất lượng dạy học, phát triển chuyên môn, gắn lý thuyết với thực tiễn sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, hàng năm cán bộ giảng viên trong khoa thực hiện khoảng 3- 4 đề tài cấp cơ sở. Nhiều bài viết của giảng viên được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế như: “Sử dụng Biological Animation trong dạy học các quá trình Sinh học ở trung học phổ thông” (Tạp chí Giáo dục số 248, 2010) của TS. Lê Thị Tâm; “Supplementing effective scientific publication conditions for four Camellia species (Theaceae) of Vietnam” (International Camellia Journal 48, pp. 118-121, 2016) của TS. Lê Nguyệt Hải Ninh và cộng sự; “Cấu trúc độ tuổi của một số quần thể hoa Tulip biflora Pall. (Liliaceae) ở Kalmyk” (Khoa học Châu Âu thế kỷ 21-Tạp chí khoa học quốc tế, Przemyśl, Cộng hòa Ba Lan, 2014, Trang 8-10), của TS. Lưu Thanh Ngọc; “Nghiên cứu tác dụng của 1,3 β – D- gluacan kích thước nano lên hoạt động của đại thực bào chuột thí nghiệm” (Tạp chí Y học thực hành số 3, 2016) của NCS Nguyễn Thị Loan.

Phát huy những thành tích đã đạt được, toàn thể giảng viên và sinh viên khoa Nông Lâm sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực hơn nữa để từng bước khắc phục khó khăn, tiếp tục phát triển khoa vững mạnh hơn nữa trong thời gian tới.