Thứ Tư, 08:32 31/01/2018

THÔNG TIN HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DU LỊCH

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện “Nghị quyết số 12-NQ/BCSĐ ngày 15/02/2017 của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về tăng cường công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch và quản lý quy hoạch, khai thác có hiệu quả để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Trường Đại học Hoa Lư đã tổ chức xây dựng chương trình đào tạo ngành Du lịch thay thế cho chương trình đào tạo ngành Việt Nam học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Để chuẩn bị cho công tác tổ chức thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo; 8h00 ngày 26/01/2018, Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho chương trình đào tạo ngành Du lịch trình độ đại học.

THÔNG TIN HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DU LỊCH

Dự Hội thảo gồm có các vị đại biểu:
- Bà Dương Thị Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình.
- Ông Đoàn Minh Thành - Phó Giám đốc khách sạn Hoàng Sơn - Ninh Bình.
- Hai em cựu sinh viên của nhà trường:
+ Em Nguyễn Thế Vinh - Lớp C14 Việt Nam học.
+ Em Đinh Thị Thanh Loan - Lớp D4 Việt Nam học.
- Các đồng chí trong Ban Giám hiệu của nhà trường.
- Các đồng chí Lãnh đạo các khoa, bộ môn, các đồng chí trong Ban xây dựng chương trình đào tạo ngành Du lịch.
Hội thảo đã nghe phát biểu khai mạc hội thảo của lãnh đạo Trường Đại học Hoa Lư; báo cáo tổng thể chương trình đào tạo chuyển đổi ngành Du lịch của đại diện Bộ môn Việt Nam học; tham luận của các đại biểu dự thảo.
Trong thời gian làm việc, Hội thảo đã có 10 đại biểu tham luận góp ý là: Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Ninh Bình; Phó Giám đốc khách sạn Hoàng Sơn; 2 em cựu sinh viên của nhà trường; lãnh đạo của các Khoa Ngoại ngữ - Tin học; Bộ môn Lý luận chính trị; Bộ môn Giáo dục thể chất - Tâm lý và cán bộ, giảng viên khác.
Các ý kiến đã đánh giá cao việc soạn thảo sửa đổi chương trình phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay. Đồng thời, tập trung nhấn mạnh Chương trình đào tạo cần chú trọng hơn việc thực hành của sinh viên; chỉnh sửa, bổ sung thêm Luật chuyên ngành; điều chỉnh tiến trình đào tạo phù hợp với thực tế; đề cương chi tiết học phần cần trình bày cụ thể nội dung thực hành. Ngoài ra, các đại biểu còn góp ý kiến về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, công tác tuyển sinh ngành Du lịch; chú trọng tạo điều kiện cho sinh viên thực hành nhiều hơn; tăng cường rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tiếp cận những tình huống thực tế và tăng cường tiếng Anh chuyên ngành, giao tiếp bằng tiếng Anh khi đi thực tế đến các điểm du lịch. Đặc biệt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình và Lãnh đạo khách sạn Hoàng Sơn đã khẳng định sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ cho sinh viên ngành Du lịch khi đi thực tế, thực tập ở các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch của tỉnh.
TS. Nguyễn Mạnh Quỳnh - Phó Hiệu trưởng nhà trường - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo đã tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu và kết luận các nội dung góp ý cần phải nghiên cứu bổ sung, sửa đổi hoàn thiện chương trình trong tháng 02 năm 2018 để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định.