Chủ Nhật, 08:52 26/11/2017

Hội thảo, tập huấn về Ứng dụng các công cụ Edmodo và Google Forms vào giảng dạy, quản lý lớp học và kiểm tra đánh giá trong trường Đại học.

1. Mục đích
Ứng dụng công nghệ hiện đại hiện mà các trường Đại học có uy tín trong, ngoài nước đang sử dụng vào việc dạy và học trong đào tạo theo học chế tín chỉ, với mục đích lấy người học làm trung tâm thông qua ứng dụng các công cụ Edmodo và Google Forms.
2. Nội dung buổi Hội thảo, tập huấn:
- Giới thiệu tổng quan về các công cụ Web 2.0.
- Giới thiệu về những kết quả khi các cơ sở giáo dục, các trường Đại học đã áp dụng những công nghệ trên vào thực tế và kết quả, kinh nghiệm của bản thân Báo cáo viên đã áp dụng Edmodo, Google Forms tại trường Đại học Hoa Lư.
- Hướng dẫn sử dụng Edmodo vào quản lý lớp học.
- Ứng dụng Google Forms vào thiết kế bài luyện tập, kiểm tra đánh giá.
- Ý kiến trao đổi của các tham dự viên.
- Thực hành, ứng dụng tại buổi tập huấn.
- Khảo sát ý kiến của các tham dự viên tham gia hội thảo, tập huấn.
3. Danh sách phân lớp tham dự, thời gian, địa điểm tổ chức và chế độ:
- Danh sách phân lớp tham dự (Có danh sách cụ thể kèm theo).
- Thời gian tổ chức:(có điều chỉnh)
* Chiều: 14h – Thứ 5, ngày 30/11/2017 * Sáng: 8h – Thứ 6, ngày 01/12/2017
* Sáng: 8h – Thứ 3, ngày 05/12/2017 * Sáng: 8h – Thứ 4, ngày 06/12/2017
Danh sách

- Địa điểm: Phòng Lab tầng 2 Thư viện, Trường Đại học Hoa Lư.
- Chế độ hội nghị: 50.000 VNĐ/1 tham dự viên.
- Tiệc trà giữa buổi Hội thảo.
4. Người trình bày buổi Hội thảo, tập huấn
Giảng viên, NCS: Phạm Đức Thuận, khoa Ngoại ngữ - Tin học.
Số điện thoại: 0912778116; Email: thuan0880@gmail.com