THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN VÀ TIẾNG ANH B KHÓA NGÀY 23/12/2018

THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN VÀ TIẾNG ANH B KHÓA NGÀY 23/12/2018

Thông báo thi ngày 23/12/2018

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Đại học Hoa Lư thông báo thi chứng chỉ tiếng Anh B và CNTT cơ bản:
Ngày thi: 23/12/2018
Hạn cuối nộp hồ sơ: 20/12/2018
Chứng chỉ Quốc gia có giá trị lưu hành trong toàn quốc.