Ban chấp hành Đoàn thanh niên (nhiệm kỳ 2014 -2017)

Địa chỉ văn phòng: KTX K1

Số điện thoại: 0303.886.678

Danh sách BCH

TTHọ và tênChức vụ
1Đinh Thị Hồng LoanBí thư
2Đinh Thị LiênPhó Bí thư
3Nguyễn Văn HiếuPhó Bí thư
4Nguyễn Thị Bích DungUỷ viên
5Trương Ngọc DươngUỷ viên
6Đàm Thu VânUỷ viên
7Đinh Bá HoèUỷ viên
8Nguyễn Thị NhànUỷ viên
9Nguyễn Trọng TâmUỷ viên
10Đinh Tiến ThànhUỷ viên
11Lê Thị Thu ThuỷUỷ viên
12Trần Xuân DũngUỷ viên
13Nguyễn Thị HuệUỷ viên
14DungUỷ viên
15Vũ Thị AnUỷ viên
16Đinh Thanh TriềuUỷ viên
17Phạm Quang HuyUỷ viên
18Bùi Thị ThuUỷ viên