1 / 13
Ban chấp hành Đảng bộ Trường đại học Hoa Lư nhiệm kỳ 2015-2020
2 / 13
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trò chuyện với cán bộ, giảng viên trường đại học Hoa Lư
3 / 13
Lễ ký kết hợp tác giữa trường Đại học Hoa Lư và Deawoon Hàn Quốc năm 2018
4 / 13
Bộ môn Tâm lý và Giáo dục thể chất trường Đại học Hoa Lư
5 / 13
Hội nghị tổng kết năm 2018
6 / 13
Khoa Tiểu học Mầm non trường Đại học Hoa Lư
7 / 13
Lãnh đạo sở Khoa học Công nghệ tặng hoa chúc mừng câu lạc bộ khoa học trẻ trường đại học Hoa Lư
8 / 13
Lễ bàn giao công trình thắp sáng làng quê tại xã Yên Quang
9 / 13
PGS. Tiến sĩ Lê Xuân Giang trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên
10 / 13
Kỷ niệm ngày thơ Việt Nam
11 / 13
Văn nghệ chào mừng khai giảng năm học
12 / 13
Hoạt động văn nghệ chào mừng ngày thành lập đoàn 26/03/2018
13 / 13
Lễ trao giải hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình năm 2016-2017

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Hiệu trưởng

PGS. TS Lê Xuân Giang

Năm sinh: 20/08/1962

Chức năng, nhiệm vụ:

- Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của nhà trường theo chế độ thủ trưởng và theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục & Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trước pháp luật về các hoạt động của nhà trường.

- Ký các văn bản, tờ trình, báo cáo gửi Bộ Giáo dục & Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp quản lý; ký ban hành các Quyết định của Nhà trường.

- Giữ mối liên hệ với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: công tác tổ chức cán bộ; công tác tổng hợp; công tác tài chính; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác thanh tra, kiểm tra.

- Là chủ tài khoản của trường; Trưởng ban QLDA xây dựng trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Giáo dục& Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: phòng Tổ chức - Tổng hợp, phòng Tài vụ, bộ môn Lý luận chính trị.

Phó Hiệu trưởng

Phạm Đức Hợp

Năm sinh: 20/11/1958

Chức năng, nhiệm vụ:

- Giúp Hiệu trưởng phụ trách: công tác học sinh, sinh viên; công tác tuyển sinh, đào tạo hệ vừa học vừa làm; công tác liên kết đào tạo; công tác xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo hệ vừa làm vừa học; công tác khảo thí & đảm bảo chất lượng; công tác hoạt động ngoài giờ; các tổ chức Hội trong Nhà trường và Công đoàn trường.

- Là người thứ nhất thay mặt Hiệu trưởng quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường khi Hiệu trưởng đi vắng.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: phòng Công tác sinh viên, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; khoa Tự nhiên, Giáo dục thường xuyên, Kinh tế - Kỹ thuật, Tiểu học - Mầm non

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Mạnh Quỳnh

Năm sinh: 13/10/1970

Chức năng, nhiệm vụ:

- Giúp Hiệu trưởng phụ trách: công tác tuyển sinh, đào tạo hệ chính quy; công tác nghiên cứu khoa học; công tác xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo hệ chính quy và mở các ngành đào tạo; công tác thông tin, tuyên truyền; Thông báo khoa học; Website trường.

- Là người thứ hai thay mặt Hiệu trưởng quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường khi Hiệu trưởng và đồng chí Phạm Đức Hợp đi vắng.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: phòng Đào tạo - Quản lý khoa học; khoa Xã hội - Du lịch, Nông lâm, Ngoại ngữ - Tin học, bộ môn Giáo dục thể chất - Tâm lý, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Phó Hiệu trưởng

Phạm Quang Huấn

Năm sinh: 15/03/1970

Chức năng, nhiệm vụ:

- Giúp Hiệu trưởng phụ trách:công tác xây dựng cơ sở vật chất; công tác kế hoạch; công tác hành chính, quản trị; công tác y tế, môi trường; Đoàn thanh niên.

- Là Phó Trưởng Ban QLDA xây dựng trường.

- Là người thứ ba thay mặt Hiệu trưởng quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường khi Hiệu trưởng, đồng chí Phạm Đức Hợp, đồng chí Nguyễn Mạnh Quỳnh đi vắng.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: phòng Hành chính - Quản trị, trung tâm Thư viện - Thiết bị, trung tâm Y tế - Môi trường, ban Quản lý Ký túc xá.