1 / 13
Ban chấp hành Đảng bộ Trường đại học Hoa Lư nhiệm kỳ 2015-2020
2 / 13
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trò chuyện với cán bộ, giảng viên trường đại học Hoa Lư
3 / 13
Lễ ký kết hợp tác giữa trường Đại học Hoa Lư và Deawoon Hàn Quốc năm 2018
4 / 13
Bộ môn Tâm lý và Giáo dục thể chất trường Đại học Hoa Lư
5 / 13
Hội nghị tổng kết năm 2018
6 / 13
Khoa Tiểu học Mầm non trường Đại học Hoa Lư
7 / 13
Lãnh đạo sở Khoa học Công nghệ tặng hoa chúc mừng câu lạc bộ khoa học trẻ trường đại học Hoa Lư
8 / 13
Lễ bàn giao công trình thắp sáng làng quê tại xã Yên Quang
9 / 13
PGS. Tiến sĩ Lê Xuân Giang trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên
10 / 13
Kỷ niệm ngày thơ Việt Nam
11 / 13
Văn nghệ chào mừng khai giảng năm học
12 / 13
Hoạt động văn nghệ chào mừng ngày thành lập đoàn 26/03/2018
13 / 13
Lễ trao giải hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình năm 2016-2017

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

1. Đồng chí Vũ Văn Trường – Phó Hiệu trưởng phụ trách trường

- Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của nhà trường theo chế độ thủ trưởng và theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trước pháp luật về các hoạt động của nhà trường.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Nhà trường; công tác tổ chức, cán bộ; công tác tài chính; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác đào tạo chung của Nhà trường.

- Là chủ tài khoản của trường.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: phòng Tổ chức - Tổng hợp, phòng Tài vụ, khoa Ngoại ngữ - Tin học, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

- Trực tiếp báo cáo, tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thường xuyên giữ mối liên hệ với các ban, ngành của tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

- Ký các văn bản, tờ trình, báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp quản lý; Ký ban hành các Quyết định của Nhà trường.

2. Đồng chí Phạm Đức Hợp - Phó Hiệu trưởng

- Giúp đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường phụ trách các lĩnh vực: công tác học sinh, sinh viên; công tác tuyển sinh, đào tạo hệ vừa học vừa làm; công tác liên kết đào tạo; công tác xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo hệ vừa làm vừa học; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng; công tác hoạt động ngoài giờ; Hội cựu chiến binh; Hội chữ thập đỏ Trường.

- Thay mặt Phó Hiệu trưởng phụ trách quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường khi Phó Hiệu trưởng phụ trách đi vắng.

- Là người được ủy quyền ký thay chủ tài khoản khi chủ tài khoản đi vắng.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: phòng Công tác sinh viên, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, khoa Tự nhiên, khoa Giáo dục thường xuyên, khoa Kinh tế - Kỹ thuật, khoa Tiểu học - Mầm non.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Phó Hiệu trưởng phụ trách phân công.

3. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quỳnh - Phó Hiệu trưởng

- Giúp đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường phụ trách các lĩnh vực: công tác tuyển sinh, đào tạo hệ chính quy; công tác nghiên cứu khoa học; công tác xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo hệ chính quy và mở các ngành đào tạo; công tác thông tin, tuyên truyền; Thông báo khoa học; Cổng thông tin điện tử trường; Công đoàn trường.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: phòng Đào tạo - Quản lý khoa học, khoa Xã hội - Du lịch, khoa Nông lâm, bộ môn Giáo dục thể chất -Tâm lý, Bộ môn Lý luận chính trị.

- Thay mặt Phó Hiệu trưởng phụ trách quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường khi Phó Hiệu trưởng phụ trách và đồng chí Phạm Đức Hợp đi vắng.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Phó Hiệu trưởng phụ trách phân công.

4. Đồng chí Phạm Quang Huấn - Phó Hiệu trưởng

- Giúp đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường phụ trách các lĩnh vực: công tác xây dựng cơ sở vật chất; công tác hành chính, quản trị; công tác y tế, môi trường; Đoàn thanh niên; Hội sinh viên.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: phòng Hành chính - Quản trị, trung tâm Thư viện - Thiết bị, trung tâm Y tế - Môi trường, ban Quản lý Ký túc xá.

- Thay mặt Phó Hiệu trưởng phụ trách quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường khi Phó Hiệu trưởng phụ trách, đồng chí Phạm Đức Hợp và đồng chí Nguyễn Mạnh Quỳnh đi vắng.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Phó Hiệu trưởng phụ trách phân công.

5. Các đồng chí Phó Hiệu trưởng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về lĩnh vực phụ trách; ký các văn bản thuộc thẩm quyền. Mọi công việc đều phải thường xuyên báo cáo Phó Hiệu trưởng phụ trách xem xét, quyết định trước khi triển khai thực hiện.