LƯ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LƯ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:   Phạm Xuân Nguyện                             Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh:  22/03/1983                        Nơi sinh: Ninh B́nh

Quê quán: Khánh Cường – Yên Khánh – Ninh B́nh      Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                              Năm, nước nhận học vị: 2014, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                                     Năm bổ nhiệm:

Chức vụ: Giảng viên

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 289 đường Xuân Thành, phường Tân Thành, thành phố Ninh B́nh, tỉnh Ninh B́nh.

Điện thoại cơ quan: 02293.892.240                           Điện thoại di động: 0978.030.999

Fax: 02293.892.241                                                    E-mail: phamxuannguyen@gmail.com

 

II. QUÁ TR̀NH ĐÀO TẠO:

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy.                              

Thời gian đào tạo: từ  9/2002 đến 9/2007

Nơi đào tạo:  Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

Ngành học: Công nghệ Thông tin.

Nước đào tạo: Việt Nam                                               Năm tốt nghiệp: 2007

2. Thạc sĩ:

Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học máy tính                            Năm cấp bằng: 2014

Nơi đào tạo: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Ngoại ngữ:  Tiếng Anh, tŕnh độ C                                Mức độ sử dụng:……………………

III. QUÁ TR̀NH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

  12/2007 - 10/2010

Trường Đại học Hoa Lư

Giảng viên bộ môn Tin học, khoa Kinh tế Kỹ thuật

  10/2010 - 12/2012

Trường Đại học Hoa Lư

Giảng viên bộ môn Tin học, khoa Ngoại ngữ Tin học

  12/2012- 3/2015

Trường Đại học Hoa Lư

Giảng viên bộ môn Tin học, nhân viên trung tâm Ngoại ngữ Tin học

  3/2015 - nay

Trường Đại học Hoa Lư

Giảng viên bộ môn Tin học, chuyên viên pḥng Đào tạo và QLKH

V. QUÁ TR̀NH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đă và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/ hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xây dựng phần mềm quản lư hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Hoa lư

2014 - 2015

Trường

Thành viên

2

Xây dựng phần mềm trực tuyến quản lư và khai thác thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Hoa Lư

2016 – 2017

Trường

Chủ nhiệm

3

Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng kư xét tuyển trực tuyển tại Trường ĐH Hoa Lư

2017-2018

Trường

Thành viên

4

Xây dựng phần mềm xếp và quản lư thời khóa biểu tại Trường Đại học Hoa Lư

2017-2018

Trường

Thành viên

5

Xây dựng phần mềm in và quản lư văn bằng chứng chỉ tại Trường Đại học Hoa Lư

2018-2019

Trường

Chủ nhiệm

2. Các công tŕnh khoa học đă công bố

TT

Tên công tŕnh

Năm công bố

Tên tạp chí

Số tạp chí, trang

 

1

A New Improved Term Weighting Scheme for Text Categorization

2014

Springer, Cham

978-3-319-02740-1

2

Tin học đại cương

2016

NXB Xây dựng

ISBN:978-604-82-1868-3

3

Giải pháp xác thức RSA SECURID cho trang web quản lư dự án đầu tư xây dựng

2016

Bộ xây dựng

ISSN 0866-0762

 

                                                                                     Ninh B́nh, ngày 09 tháng 1 năm 2019

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

                   

 

                        

 

Người khai kư tên

 

 

Phạm Xuân Nguyện