Số lượt truy cập
Đóng
Kế hoạch đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015

Cập nhật : 9:50 10/05/2012

Thực hiện Công văn số 312-CV/ĐU ngày 24/4/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở (nhiệm kỳ 2012- 2015),Đảng uỷ trường Đại học Hoa Lư thống nhất xây dựng Kế hoạch chỉ đạo Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2012- 2015, như sau:
1. Mục đích, yêu cầu.
            Việc tổ chức Đại hội các Chi bộ nhằm đánh giá đúng thực trạng kết quả lãnh đạo, thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010- 2012, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 3, Hội nghị TW 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Chi bộ nhiệm kỳ 2012- 2015.
 Thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đảm bảo thực hiện đúng các quy định, quy trình, nội dung, tiến độ thời gian.
2. Nội dung.
           Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội của Chi bộ nhiệm kỳ 2010- 2012; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012- 2015.
           Bầu Chi ủy đối với những Chi bộ có từ 9 đảng viên chính thức trở lên; bầu Bí thư Chi bộ đối với những Chi bộ có từ 3- 8 đảng viên chính thức.
Lưu ý: Tùy tình hình thực tế của mỗi Chi bộ, nếu cần thiết thì bầu thêm chức danh Phó Bí thư Chi bộ.

Chi tiết xem file đính kèm: Download

 Cổng thông tin đào tạo
Đóng

 

 

 

Tra cứu tài liệu

thư viện

 

 

 

 

 Bình chọn
Đóng