Thứ Tư, 23/09/2020

Ngôn ngữ :

GIỚI THIỆU

Trung tâm Thư viện - Thiết bị Trường Đại học Hoa Lư, ban đầu là Tổ Thiết bị dạy học (Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình), sau đó là Tổ Hỗ trợ Học tập- Thư viện (Trường Đại học Hoa Lư- được thành lập tháng 4 năm 2007). Do yêu cầu phát triển và nhiệm vụ thực tế của nhà trường; ngày 20 tháng 02 năm 2009, Hiệu trưởng nhà trường đã ký quyết định số 103 về việc thành lập Trung tâm Thư viện- Thiết bị. Trong thời gian qua, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn của tập thể cán bộ, nhân viên trong đơn vị, sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ trường, Ban Giám hiệu nhà trường, sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị trực thuộc, Trung tâm Thư viện - Thiết bị đã quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng, thiết thực giữ vững sự ổn định và phát triển của nhà trường.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thư viện- Thiết bị, hằng năm Trung tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ như sau:

1. Công tác Thư viện: Chủ động phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch mua bổ sung sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu tham khảo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ dạy học theo học chế tín chỉ. Tiếp nhận tài liệu nội bộ của nhà trường (đề tài nghiên cứu khoa học, luận án Tiến sĩ, luận văn Thạc sĩ và khóa luận tốt nghiệp). Tiến hành xử lý tài liệu theo quy trình nghiệp vụ trên phần mềm Thư viện điện tử ILIB để tạo lập cơ sở dữ liệu phục vụ bạn đọc tra cứu tài liệu trên mục lục truy cập công cộng trực tuyến. Thư viện đã thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản, sắp xếp tài liệu ngăn nắp, khoa học, đúng chuẩn nghiệp vụ. Công tác phục vụ tra cứu thông tin, mượn tài liệu đã cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy - học của cán bộ, giảng viên, sinh viên nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

2. Công tác Tin học- Thiết bị: Thường xuyên theo dõi, bám sát chương trình, kế hoạch năm học, chủ động phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn và giảng viên để chuẩn bị tốt trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy- học, thực hành, nghiên cứu khoa học. Đã tích cực, chủ động tham mưu đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường, các phòng chức năng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy- học của nhà trường.

Tổ Tin học- Thiết bị đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn bị các trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy- học tại các giảng đường, phòng học tin, học tiếng, phòng thực hành Âm nhạc, Du lịch, phòng thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh,… nhà tập đa năng và hệ thống sân bãi phục vụ bộ môn giáo dục thể chất và hoạt động ngoại khóa từng bước đáp ứng yêu cầu dạy học tích cực theo xu hướng hội nhập phát triển.

3. Công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học: Trung tâm Thư viện- Thiết bị có 4 đồng chí là giảng viên kiêm nhiệm, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm, vừa trực tiếp tham gia giảng dạy theo quy chế chuyên môn tại một số khoa, bộ môn của nhà trường. Giảng viên đã chủ động sắp xếp công việc của Trung tâm, đầu tư thời gian phù hợp để nghiên cứu tài liệu, dự giờ đồng nghiệp, tham gia sinh hoạt chuyên môn và hoàn thành tốt quy định của chuyên môn và hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường.