TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN - ĐỢT 1 NĂM 2023

STT

CMND

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Ngành trúng tuyển

1

024305011211

LÃ THỊ PHƯƠNG ANH

14/09/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

2

037305002741

NGUYỄN HOÀNG VÂN ANH

26/08/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

3

037305001921

NGUYỄN THỊ MAI ANH

12/12/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

4

037305001095

PHẠM THỊ NGỌC ANH

13/09/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

5

038304008418

TRẦN THỊ HOÀI ANH

01/10/2004

Nữ

Giáo dục Mầm non

6

037305000184

TRẦN THỊ THU ANH

02/10/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

7

037305001917

VŨ HOÀNG ANH

23/12/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

8

037305000176

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

20/03/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

9

037305001812

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

16/11/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

10

014305001152

CÀ KIM CƯƠNG

28/03/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

11

017305005028

BÙI LINH CHI

20/06/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

12

035305007819

LÊ THỊ DÂN

29/07/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

13

036305011871

PHẠM THỊ HUYỀN DIỆU

21/09/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

14

036305000491

VŨ THỊ DIỆU

03/04/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

15

037305003426

NGUYỄN THỊ THUỲ DUNG

10/04/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

16

014303010165

NGUYỄN THỊ DUYÊN

25/05/2003

Nữ

Giáo dục Mầm non

17

037305001698

TRẦN THỊ ĐÀO

05/04/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

18

015305000058

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

09/01/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

19

037305004037

QUÁCH THỊ HƯƠNG GIANG

08/05/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

20

037305000841

LÃ THỊ THU HÀ

22/10/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

21

037305003578

QUÁCH THỊ THU HÀ

08/09/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

22

037305001690

VŨ THỊ THU HẠNH

06/10/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

23

037305002709

BÙI THỊ HẬU

27/08/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

24

037305005435

PHẠM THỊ MINH HIỀN

04/06/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

25

008305004421

NGUYỄN THỊ HÒA

18/07/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

26

036305010430

NGUYỄN THỊ THU HOÀI

22/03/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

27

037305005917

PHÙNG THỊ THU HOÀI

12/04/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

28

036304004926

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

09/09/2004

Nữ

Giáo dục Mầm non

29

037305006318

PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN

24/06/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

30

037305004954

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

29/09/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

31

037305000195

NGUYỄN TRẦN THỊ MINH HƯƠNG

06/04/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

32

037305005572

PHẠM THỊ THU HƯỜNG

02/04/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

33

037305005232

HOÀNG THỊ BÍCH LIÊN

10/10/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

34

022305004186

ĐINH YẾN LINH

02/11/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

35

037305002240

ĐỖ KIỀU LINH

19/04/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

36

037305000627

ĐỖ MAI LINH

29/04/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

37

037305003131

HÀ THỊ KHÁNH LINH

13/09/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

38

017305008139

HOÀNG THỊ LINH

26/07/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

39

037305004850

LÊ THỊ NGỌC LINH

14/12/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

40

037303003847

PHẠM THÙY LINH

07/08/2003

Nữ

Giáo dục Mầm non

41

037305001686

TRƯƠNG THỊ DIỆU LINH

20/11/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

42

037305006037

PHẠM THỊ LƯU

04/02/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

43

037304000996

HÀ NGỌC MAI

23/02/2004

Nữ

Giáo dục Mầm non

44

037305003091

NGUYỄN THỊ TRÀ MI

27/10/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

45

037305003861

TRỊNH THỊ MINH

11/05/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

46

037305004441

PHÙNG THỊ MƠ

24/07/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

47

037305000557

MAI DIỆU NGA

01/07/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

48

037305000844

DƯƠNG THUỲ NGÂN

14/06/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

49

037305000616

ĐỖ THỊ NGÂN

06/08/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

50

037305004349

PHẠM THUỲ NGÂN

01/11/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

51

036305006252

NGUYỄN THỊ NGỌC

23/01/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

52

037305002478

PHẠM THỊ HỒNG NGỌC

04/10/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

53

037305002687

QUÁCH THỊ MINH NGỌC

16/09/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

54

037305001904

TỐNG THỊ KIỀU OANH

25/08/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

55

037305000847

DƯƠNG THU PHƯƠNG

26/06/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

56

037305000632

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG

02/01/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

57

037305003848

LÊ THU PHƯƠNG

10/08/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

58

037305002111

QUÁCH THỊ QUYÊN

22/07/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

59

017305001640

BÙI DIỆU QUỲNH

14/11/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

60

037305003880

NGUYỄN THỊ QUỲNH

06/03/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

61

038303007292

HÀ THỊ TÂM

11/11/2003

Nữ

Giáo dục Mầm non

62

035305004673

TRẦN THỊ THANH TÂM

30/01/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

63

035304001022

LÊ DIỆU THANH

06/05/2004

Nữ

Giáo dục Mầm non

64

037305003067

ĐINH THỊ THẢO

03/10/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

65

037305005526

NGUYỄN THỊ THẢO

12/02/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

66

037305002507

PHẠM THỊ DIỆU THẢO

13/12/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

67

037305000417

VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO

30/01/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

68

037304003451

HOÀNG THỊ THANH THU

13/05/2004

Nữ

Giáo dục Mầm non

69

036305007733

ÔNG THỊ MINH THƯ

04/04/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

70

017305005846

NGUYỄN HOÀI THƯƠNG

03/11/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

71

037305000882

CAO NGỌC QUỲNH TRANG

05/08/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

72

037305001280

TRẦN THU TRANG

10/05/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

73

038305011394

BÙI THỊ NGỌC TRÂM

25/01/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

74

037305000159

ĐỖ THỊ TRUNG

08/01/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

75

037305005125

TRẦN THỊ ĐĂNG UYÊN

21/07/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

76

017305009503

QUÁCH THỊ THẢO VÂN

28/12/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

77

017305001678

QUÁCH HÀ VI

11/07/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

78

037305001540

NGUYỄN THỊ HỒNG VƯỢNG

16/03/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

79

037305001803

LÊ THỊ HẢI YẾN

22/04/2005

Nữ

Giáo dục Mầm non

80

037305001289

NGUYỄN HOÀI AN

19/09/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

81

037302004121

NGUYỄN THU AN

08/03/2002

Nữ

Giáo dục Tiểu học

82

017305000447

BÙI PHƯƠNG ANH

17/09/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

83

034305005358

HỒ THỊ PHƯƠNG ANH

13/02/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

84

001304044942

LÊ THỊ MAI ANH

20/08/2004

Nữ

Giáo dục Tiểu học

85

017305003645

NGUYỄN HÀ ANH

29/10/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

86

037305001956

NGUYỄN LAN ANH

10/01/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

87

001305020006

NGUYỄN MAI ANH

19/06/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

88

012305000012

NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH

10/05/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

89

037305000084

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

15/07/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

90

024305006103

NGUYỄN THỊ MAI ANH

03/11/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

91

017305008785

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH

17/03/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

92

037305001560

NGUYỄN THỊ TÂM ANH

15/09/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

93

037305004547

PHAN THỊ MINH ANH

29/10/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

94

017305007637

TRẦN THỊ NGỌC ANH

03/03/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

95

037305005276

TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH

20/09/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

96

035305008471

TRƯƠNG NGỌC ANH

01/01/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

97

037305001575

VŨ PHƯƠNG ANH

02/01/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

98

037305005948

ĐÀO MINH ÁNH

15/12/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

99

062305001842

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

01/01/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

100

036304007560

VŨ THỊ MINH ÁNH

15/09/2004

Nữ

Giáo dục Tiểu học

101

024305012780

ĐỖ KHẢ CHÂU

12/08/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

102

037305004995

NGUYỄN THỊ THỤC CHI

13/09/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

103

037305001475

PHẠM KIM CHI

05/06/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

104

004305006071

TRỊNH THỊ CHIỆU

09/09/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

105

037305010107

PHẠM THỊ THANH THANH CHÚC

28/09/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

106

037305004577

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DIỄM

16/01/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

107

014305003887

HOÀNG THỊ NGỌC DIỆP

13/09/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

108

014305001372

LÒ THỊ THANH DIỆP

01/06/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

109

036304000465

PHẠM THỊ NGỌC DIỆP

15/10/2004

Nữ

Giáo dục Tiểu học

110

020304001653

HOÀNG XUÂN DIỆU

02/01/2004

Nữ

Giáo dục Tiểu học

111

037305005140

TRẦN HƯƠNG DỊU

12/01/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

112

037305000252

ĐẶNG PHƯƠNG DUNG

02/10/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

113

036305005435

MAI THỊ DUNG

11/02/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

114

037305000728

PHẠM THỊ THUỲ DUNG

22/10/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

115

037205005347

VŨ TIẾN DŨNG

11/12/2005

Nam

Giáo dục Tiểu học

116

036205010816

ĐOÀN HÀ DUY

05/09/2005

Nam

Giáo dục Tiểu học

117

037305004141

ĐỖ THỊ MỸ DUYÊN

24/11/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

118

037205000500

NGUYỄN TRIỀU DƯƠNG

21/03/2005

Nam

Giáo dục Tiểu học

119

037205003964

TỐNG LÊ PHÚC ĐẠI

28/10/2005

Nam

Giáo dục Tiểu học

120

036305001912

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

19/04/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

121

001305026932

NGUYỄN THỊ ĐÀO

07/06/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

122

037205001921

PHẠM NGUYỄN MINH ĐỨC

25/11/2005

Nam

Giáo dục Tiểu học

123

034305008901

LƯU THỊ HƯƠNG GIANG

04/12/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

124

037305002549

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

26/03/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

125

017305001657

LƯƠNG THỊ HẢI HÀ

23/07/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

126

017305005265

NGUYỄN THỊ THU HÀ

11/10/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

127

037305002294

BÙI HỒNG HẠNH

22/04/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

128

001305006996

TRẦN THÚY HẠNH

18/01/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

129

017305001632

BÙI NGUYỆT HẰNG

24/10/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

130

037305000218

ĐINH THỊ THU HIỀN

13/10/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

131

037305002653

LƯƠNG THỊ THU HIỀN

29/01/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

132

027305001412

NGUYỄN THỊ MINH HIỀN

05/10/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

133

035305003925

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

26/03/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

134

037305002263

ĐÀO THỊ MỸ HOA

16/08/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

135

035305009301

NGUYỄN THỊ MAI HOA

04/03/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

136

038305024869

VŨ THỊ HOA

28/07/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

137

040305006945

NGUYỄN THỊ HÒA

05/08/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học

138

017304005694

PHẠM THỊ HÒA

13/06/2004

Nữ

Giáo dục Tiểu học

139

017305008705

BÙI THỊ THU HOÀI

22/05/2005

Nữ

Giáo dục Tiểu học