TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC KHÁC

Stt

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

CMND

ĐT ƯT

KV ƯT

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng điểm chưa có ưu tiên

Điểm ưu tiên quy đổi

Điểm trúng tuyển

Ngành trúng tuyển

1

Phạm Thị Lan Anh

Nữ

29/07/2001

037301000438

 

2NT

Văn

6,25

NK1

7,50

NK2

6,50

20,25

0,5

20,75

ĐH Giáo dục mầm non

2

Hoàng T.Huyền Trang

Nữ

12/04/2002

037302004009

 

2

Văn

8,00

NK1

7,50

NK2

7,50

23,00

0,5

23,50

ĐH Giáo dục mầm non

3

Phạm Thị Thanh Thảo

Nữ

08/04/2002

037302001260

 

2NT

Văn

7,75

GDCD

9,25

NK

8,00

25,00

0,5

25,50

ĐH Giáo dục mầm non

4

Nguyễn Thị Quỳnh

Nữ

20/12/2002

022302002748

 

2NT

Văn

6,25

Địa

7,00

NK

7,75

21

0,5

21,50

ĐH Giáo dục mầm non

5

Trịnh Thị Kim Oanh

Nữ

17/12/2002

037302004572

 

2NT

Văn

7,50

NK1

7,50

NK2

7,00

22

0,5

22,50

ĐH Giáo dục mầm non

1

Nguyễn Thị Ngân

Nữ

14/10/2002

037302003552

 

2

Toán

7,80

8,00

Hóa

7,00

22,8

0,25

23,05

Giáo dục Tiểu học

2

Đỗ Thị Minh Hằng

Nữ

30/07/1995

164556989

 

2

Văn

6,00

Toán

8,50

NN

8,50

23,00

0,25

23,25

Giáo dục Tiểu học

3

Nguyễn Phương Thảo

Nữ

26/9/2002

051158676

 

1

Văn

7,75

Sử

8,25

Địa

7,25

23,25

0,5

23,75

Giáo dục Tiểu học

4

Nguyễn Thị Thúy

Nữ

11/11/2002

037302004302

 

2NT

Văn

7,00

Sử

6,50

Địa

8,25

21,75

0,5

22,25

Giáo dục Tiểu học

5

Trần Vũ Tiểu Linh

Nữ

03/09/1999

037199000666

 

2

Văn

8,00

Sử

4,50

Địa

7,25

19,75

0,25

20,00

Giáo dục Tiểu học

6

Nguyễn Thị Thu Hương

nữ

18/05/2002

037302004762

 

2

Văn

8

Toán

7,4

GDCD

10

25,4

0,25

25,65

Giáo dục Tiểu học

1

Lê Thị Huệ

Nữ

11/01/1998

037198002728

 

2

Văn

6,00

Địa

5,50

NK

8,25

19,75

0,25

20,00

CĐ Giáo dục mầm non

1

An Thị Quỳnh Anh

Nữ

20/04/2003

037303005527

 

1

Văn

8,80

Sử

8,00

Địa

8,00

24,80

0,75

25,55

Giáo dục tiểu học

2

Đặng Phương Anh

Nữ

12/05/2002

034302001871

 

2NT

Văn

8,70

Toán

8,05

NN

7,85

24,60

0,5

25,10

Giáo dục tiểu học

3

Hà Lê Phương Anh

Nữ

29/03/2003

037303001151

 

1

Toán

8,25

8,05

Hóa

8,25

24,55

0,75

25,30

Giáo dục tiểu học

4

Lê Thị Lan Anh

Nữ

16/08/2003

096303000163

 

2NT

Toán

8,00

8,15

Hóa

8,35

24,50

0,5

25,00

Giáo dục tiểu học

5

Nguyễn Hoàng Yến Anh

Nữ

13/11/2003

031303009585

 

2

Văn

7,50

Sử

9,50

Địa

8,65

25,65

0,25

25,90

Giáo dục tiểu học

6

Phạm Thị Tuyết Anh

Nữ

06/05/2003

037303003164

 

2

Toán

9,05

9,15

Hóa

8,10

26,30

0,25

26,55

Giáo dục tiểu học

7

Phan Mỹ Duyên

Nữ

29/08/2003

001303013826

 

2

Toán

8,05

8,20

Hóa

8,75

25,00

0,25

25,25

Giáo dục tiểu học

8

Đỗ Thu Hà

Nữ

21/04/2003

036303008724

 

2NT

Toán

7,45

8,65

Hóa

8,10

24,20

0,5

24,70

Giáo dục tiểu học

9

Nguyễn Dương Hà

Nữ

29/06/2003

113825542

 

1

Toán

8,80

Văn

7,95

NN

9,10

25,85

0,75

26,60

Giáo dục tiểu học

10

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nữ

17/01/2003

037303005247

 

2NT

Văn

7,20

Toán

9,50

NN

9,25

25,95

0,5

26,45

Giáo dục tiểu học

11

Tống Thị Thu Hiền

Nữ

08/09/2003

037303005571

 

2NT

Văn

8,35

Sử

7,95

Địa

8,25

24,55

0,5

25,05

Giáo dục tiểu học

12

Trịnh Thị Ánh Hoài

Nữ

28/02/2000

113718501

 

1

Văn

8,00

Sử

8,45

Địa

8,90

25,35

0,75

26,10

Giáo dục tiểu học

13

Nguyễn Thị Minh Huệ

Nữ

23/05/2001

037301001771

 

1

Văn

8,15

Sử

8,30

Địa

9,00

25,45

0,75

26,20

Giáo dục tiểu học

14

Đinh Thị Khánh Huyền

Nữ

21/04/2003

037303003853

 

2NT

Văn

7,90

Sử

8,90

Địa

7,95

24,75

0,5

25,25

Giáo dục tiểu học

15

Đoàn Thị Minh Huyền

Nữ

05/02/2003

 

 

1

Toán

8,30

Văn

8,80

NN

8,55

25,65

0,75

26,40

Giáo dục tiểu học

16

Đinh Thị Liễu

Nữ

19/08/2003

037303002555

 

2NT

Văn

9,10

Sử

7,35

Địa

8,15

24,60

0,5

25,10

Giáo dục tiểu học

17

Đặng Kim Linh

Nữ

30/06/2003

035303003440

 

2

Toán

7,80

8,50

Hóa

8,35

24,65

0,25

24,90

Giáo dục tiểu học

18

Lê Thị Phương Linh

Nữ

14/05/2003

037303002354

 

2NT

Văn

8,05

Toán

8,20

GDCD

8,90

25,15

0,5

25,65

Giáo dục tiểu học

19

Nguyễn Thị Diệu Linh

Nữ

25/02/2003

037303002855

 

2NT

Văn

8,60

Sử

9,10

Địa

7,75

25,45

0,5

25,95

Giáo dục tiểu học

20

Nguyễn Thùy Linh

Nữ

09/10/1998

164621724

 

1

Toán

8,90

9,55

Hóa

8,90

27,35

0,75

28,10

Giáo dục tiểu học

21

Phạm Thị Linh

Nữ

28/12/03

242047334

 

1

Toán

8,85

8,50

Hóa

7,80

25,15

0,75

25,90

Giáo dục tiểu học

22

Tạ Thị Thùy Linh

Nữ

13/01/2003

037303002296

 

2NT

Văn

8,10

Sử

9,20

Địa

8,45

25,75

0,5

26,25

Giáo dục tiểu học

23

Trịnh Thị Hiếu Linh

Nữ

10/10/2002

113780623

 

1

Toán

8,60

Văn

8,35

NN

8,95

25,90

0,75

26,65

Giáo dục tiểu học

24

Đinh Thị Hàn Ly

Nữ

06/12/2003

064303004610

 

1

Văn

8,00

Sử

8,10

Địa

8,15

24,25

0,75

25,00

Giáo dục tiểu học

25

Vũ Thị Hiền Mai

Nữ

18/08/2003

037303003180

 

2

Toán

8,35

Văn

8,35

GDCD

8,05

24,75

0,25

25,00

Giáo dục tiểu học

26

Đặng Ngọc Tú Oanh

Nữ

26/04/2003

037303004344

 

1

Toán

9,10

8,15

Hóa

9,10

26,35

0,75

27,10

Giáo dục tiểu học

27

Đặng Phương Oanh

Nữ

02/12/2003

001303036553

 

2

Văn

8,10

Sử

8,75

Địa

8,90

25,75

0,25

26,00

Giáo dục tiểu học

28

Phùng Minh Phương

Nữ

14/11/2003

001303025928

 

2

Văn

7,85

Sử

8,9

Địa

8,45

25,20

0,25

25,45

Giáo dục tiểu học

29

Trần Mai Phương

Nữ

01/01/2003

037303003420

 

2

Văn

8,90

Toán

8,20

Anh

8,50

25,60

0,25

25,85

Giáo dục tiểu học

30

Lê Như Quỳnh

Nữ

28/03/2002

030302003956

 

2

Toán

8,7

8,65

Hóa

9,1

26,45

0,25

26,70

Giáo dục tiểu học

31

Nguyễn Vũ Ngọc Quỳnh

Nữ

31/07/2003

037303002187

 

2

Toán

8,40

8,05

Hóa

8,75

25,20

0,25

25,45

Giáo dục tiểu học

32

Đặng Thị Phương Thảo

Nữ

12/12/2003

001303041405

 

2

Toán

8,80

8,50

Hóa

8,60

25,90

0,25

26,15

Giáo dục tiểu học

33

Doãn Thị Thu Thúy

Nữ

09/07/2003

001303037888

 

2

Văn

8,20

Toán

8,30

GDCD

8,90

25,40

0,25

25,65

Giáo dục tiểu học

34

Hoàng Thị Thủy Tiên

Nữ

15/10/2003

064303004587

 

1

Toán

8,20

Văn

6,65

GDCD

9,20

24,05

0,75

24,80

Giáo dục tiểu học

35

Lê Nguyễn Quỳnh Trang

Nữ

24/09/2003

001303038521

 

2

Văn

8,55

Toán

8,40

GDCD

8,95

25,90

0,25

26,15

Giáo dục tiểu học

36

Dương Thị Mai Hạnh

Nữ

01/04/2003

113812965

 

2

Toán

7,75

Văn

7,80

GDCD

9,10

24,65

0,25

24,90

Giáo dục tiểu học

37

Vũ Thị Thùy Dương

Nữ

26/01/2003

037303005117

 

2NT

Toán

8,85

8,20

Hóa

8,60

25,65

0,5

26,15

Giáo dục tiểu học

1

Cù Thái Tuyết Nhi

Nữ

28/10/2003

037303001809

 

2NT

Văn

7,40

GDCD

9,00

NN

7,90

24,30

0,5

24,80

Việt Nam học

1

Lê Anh Đức

Nam

12/08/2000

037200003149

 

2NT

Toán

5,3

6,4

GDCD

7,3

19,00

0,5

19,50

Quản trị kinh doanh

2

Phạm Phi Hùng

Nam

19/06/2002

037202002667

 

1

Toán

6,05

6,75

Hóa

6,25

19,05

0,75