TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG KẾT QUẢ THI THPT 2021

Stt

Số báo danh

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

CMND

KV ƯT

ĐT ƯT

Mã tỉnh

Tên tỉnh

Mã quận huyện

Tên quận huyện

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Mã THM

Điểm lệch

Tổng điểm chưa có ƯT (Thang 30)

Điểm ưu tiên

Tổng điểm có ƯT (Thang 30)

Điểm ƯT quy đổi

Điểm trúng tuyển

Ngành trúng tuyển

1

27003683

VŨ TRẦN HƯƠNG LINH

19/03/2003

Nữ

037303003387

2

 

27

Ninh Bình

01

Thành phố Ninh Bình

VA

8,25

SU

9,25

DI

9,5

C00

0

27

0,25

27,25

0,25

27,25

Giáo dục tiểu học

2

27009389

LÃ THỊ THU TRANG

19/07/2003

Nữ

037303005825

1

 

27

Ninh Bình

06

Huyện Yên Mô

TO

8

VA

8,5

GD

10

C14

0

26,5

0,75

27,25

0,75

27,25

Giáo dục tiểu học

3

27006532

NGUYỄN THỊ KHÁNH CHI

22/07/2003

Nữ

037303003825

2NT

 

27

Ninh Bình

08

Huyện Yên Khánh

TO

9

VA

7,5

GD

10

C14

0

26,5

0,5

27

0,5

27

Giáo dục tiểu học

4

27005764

PHẠM THỊ THU HIỀN

14/04/2003

Nữ

037303002687

2NT

 

27

Ninh Bình

08

Huyện Yên Khánh

VA

8

SU

9,25

DI

9,25

C00

0

26,5

0,5

27

0,5

27

Giáo dục tiểu học

5

27005494

NGUYỄN THỊ KIM OANH

28/09/2003

Nữ

037303005019

2

 

27

Ninh Bình

01

Thành phố Ninh Bình

VA

8,5

SU

9

DI

9,25

C00

0

26,75

0,25

27

0,25

27

Giáo dục tiểu học

6

27001446

BÙI THỊ HỒNG HUỆ

03/01/2003

Nữ

037303001248

1

01

27

Ninh Bình

03

Huyện Nho Quan

TO

7,4

VA

7

GD

9,75

C14

0

24,15

2,75

26,9

2,75

26,9

Giáo dục tiểu học

7

27004366

VŨ THỊ HIỀN MAI

18/08/2003

Nữ

037303003180

2

 

27

Ninh Bình

01

Thành phố Ninh Bình

TO

8,8

VA

8,25

N1

9,6

D01

0

26,65

0,25

26,9

0,25

26,9

Giáo dục tiểu học

8

27000588

ĐINH THỊ HIỀN

04/09/2003

Nữ

037303000519

1

 

27

Ninh Bình

03

Huyện Nho Quan

TO

7,8

VA

8,25

GD

10

C14

0

26,05

0,75

26,8

0,75

26,8

Giáo dục tiểu học

9

27000983

NGÔ HUYỀN TRANG

27/02/2003

Nữ

037303001075

1

01

27

Ninh Bình

03

Huyện Nho Quan

TO

6,8

VA

8,25

GD

9

C14

0

24,05

2,75

26,8

2,75

26,8

Giáo dục tiểu học

10

27001292

NGUYỄN THU PHƯƠNG

02/04/2003

Nữ

037303001363

1

 

27

Ninh Bình

03

Huyện Nho Quan

VA

8,75

SU

8,5

DI

8,75

C00

0

26

0,75

26,75

0,75

26,75

Giáo dục tiểu học

11

27004635

NGUYỄN THỊ MINH TRANG

15/04/2003

Nữ

037303002844

2

 

27

Ninh Bình

01

Thành phố Ninh Bình

TO

9,2

VA

8,25

N1

9

D01

0

26,45

0,25

26,7

0,25

26,7

Giáo dục tiểu học

12

27002772

CAO NGỌC ANH

19/09/2003

Nữ

037303001827

2NT

 

27

Ninh Bình

05

Huyện Hoa Lư

TO

8

VA

8,25

GD

9,75

C14

0

26

0,5

26,5

0,5

26,5

Giáo dục tiểu học

13

27006287

ĐINH THỊ MAI

05/01/2003

Nữ

037303006505

2NT

 

27

Ninh Bình

06

Huyện Yên Mô

VA

8

SU

9

DI

8,75

C00

0

25,75

0,5

26,25

0,5

26,25

Giáo dục tiểu học

14

27001714

TRẦN THỊ THU HUẾ

04/10/2003

Nữ

037303000401

2NT

 

27

Ninh Bình

04

Huyện Gia Viễn

TO

7,6

VA

8,25

GD

9,75

C14

0

25,6

0,5

26,1

0,5

26,1

Giáo dục tiểu học

15

27004426

PHẠM THỊ THU NGÂN

30/05/2003

Nữ

037303003188

2

 

27

Ninh Bình

01

Thành phố Ninh Bình

TO

8,8

VA

8,25

N1

8,8

D01

0

25,85

0,25

26,1

0,25

26,1

Giáo dục tiểu học

16

27000653

BÙI KHÁNH HUYỀN

09/11/2003

Nữ

037303001319

1

 

27

Ninh Bình

03

Huyện Nho Quan

VA

8,5

SU

7,75

DI

9

C00

0

25,25

0,75

26

0,75

26

Giáo dục tiểu học

17

27002638

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN

26/04/2003

Nữ

037303003572

1

 

27

Ninh Bình

04

Huyện Gia Viễn

TO

7

VA

8,25

GD

10

C14

0

25,25

0,75

26

0,75

26

Giáo dục tiểu học

18

27008802

TRẦN THỊ TRANG

10/07/2003

Nữ

037303005747

1

 

27

Ninh Bình

07

Huyện Kim Sơn

VA

8,5

SU

7,25

DI

9,5

C00

0

25,25

0,75

26

0,75

26

Giáo dục tiểu học

19

27004735

ĐINH THỊ MINH ÁNH

13/07/2003

Nữ

037303001669

2

 

27

Ninh Bình

05

Huyện Hoa Lư

TO

8,6

VA

8

N1

9

D01

0

25,6

0,25

25,85

0,25

25,85

Giáo dục tiểu học

20

23002581

PHẠM THỊ HẰNG

18/08/2003

Nữ

MI2300702930

1

 

24

Hà Nam

06

Huyện Bình Lục

VA

7,25

SU

9,25

DI

8,5

C00

0

25

0,75

25,75

0,75

25,75

Giáo dục tiểu học

21

27005425

NGUYỄN LÊ QUÝ LINH

14/09/2003

Nam

037203003288

2

 

27

Ninh Bình

01

Thành phố Ninh Bình

VA

6,5

SU

9,5

DI

9,5

C00

0

25,5

0,25

25,75

0,25

25,75

Giáo dục tiểu học

22

27006263

TẠ THỊ THUỲ LINH

13/01/2003

Nữ

037303002296

2NT

 

27

Ninh Bình

08

Huyện Yên Khánh

VA

7,75

SU

8,75

DI

8,75

C00

0

25,25

0,5

25,75

0,5

25,75

Giáo dục tiểu học

23

27000547

TRẦN THỊ GIÁ

17/12/2003

Nữ

037303000543

1

 

27

Ninh Bình

03

Huyện Nho Quan

TO

7,6

VA

7,75

GD

9,5

C14

0

24,85

0,75

25,6

0,75

25,6

Giáo dục tiểu học

24

27006177

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

03/03/2003

Nữ

037303002242

2NT

 

27

Ninh Bình

08

Huyện Yên Khánh

TO

7,6

VA

7,75

GD

9,75

C14

0

25,1

0,5

25,6

0,5

25,6

Giáo dục tiểu học

25

27008987

DƯƠNG KHÁNH HẠ

24/05/2003

Nữ

037303003049

1

 

27

Ninh Bình

06

Huyện Yên Mô

TO

7,8

VA

7,5

GD

9,5

C14

0

24,8

0,75

25,55

0,75

25,55

Giáo dục tiểu học

26

27005431

PHẠM THỊ NGỌC LINH

16/08/2003

Nữ

037303004809

2

 

27

Ninh Bình

01

Thành phố Ninh Bình

TO

7,8

VA

7,5

GD

10

C14

0

25,3

0,25

25,55

0,25

25,55

Giáo dục tiểu học

27

27000469

HOÀNG KIM CHI

05/06/2003

Nữ

037303001245

1

01

27

Ninh Bình

03

Huyện Nho Quan

TO

7,6

VA

7,75

N1

7,4

D01

0

22,75

2,75

25,5

2,75

25,5

Giáo dục tiểu học

28

24007300

ĐẶNG BÍCH VÂN

27/03/2003

Nữ

035303003544

2NT

 

24

Hà Nam

06

Huyện Bình Lục

TO

8

VA

7,25

GD

9,75

C14

0

25

0,5

25,5

0,5

25,5

Giáo dục tiểu học

29

27007062

HÀ THỊ HẢI YẾN

26/08/2003

Nữ

037303002811

2NT

 

27

Ninh Bình

08

Huyện Yên Khánh

VA

7,5

SU

8,75

DI

8,75

C00

0

25

0,5

25,5

0,5

25,5

Giáo dục tiểu học

30

27004986

NGUYỄN HOÀNG MAI

06/09/2003

Nữ

037303003640

2

 

27

Ninh Bình

05

Huyện Hoa Lư

TO

8,4

VA

7,75

GD

9

C14

0

25,15

0,25

25,4

0,25

25,4

Giáo dục tiểu học

31

27004630

LÊ THỊ HƯƠNG TRANG

29/12/2003

Nữ

037303001494

2

 

27

Ninh Bình

05

Huyện Hoa Lư

TO

7,4

VA

7,75

GD

10

C14

0

25,15

0,25

25,4

0,25

25,4

Giáo dục tiểu học

32

27005254

HÀ NGUYỆT ÁNH

21/02/2003

Nữ

037303005005

2

 

27

Ninh Bình

01

Thành phố Ninh Bình

TO

7,6

VA

8

GD

9,5

C14

0

25,1

0,25

25,35

0,25

25,35

Giáo dục tiểu học

33

27008686

ĐINH THỊ KIỀU OANH

07/10/2003

Nữ

037303004621

2NT

 

27

Ninh Bình